Spor 2 uke 46 2018

Fylkeslaget i Møre og Romsdal har arrangert fagdag om psykisk helse blant synshemmede. Opplever du å bli diskriminert, da er det Diskrimineringsnemnda du skal klage til. Drammen og omegn lokallag har vært i møte med Drammen Taxi. Lese- og sekretærhjelp og funksjonsassistanse er ordninger synshemmede kan ha stor nytte av.

audio/mpeg spor24618.mp3 — 38.9 MB