Radio Z Podkast 04. november 2021

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer viser årets tilstandsrapport fra Uloba. Men det er noen skjær i sjøen. Tilbud der du bor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod04112021.mp3 — MP3-lydfil, 18.26 MB
01:34 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer viser årets tilstandsrapport fra Uloba. Men det er noen skjær i sjøen 09:33 Tilbud der du bor 10:23 Dagens aviser