Radio Z Podkast 10. november 2021

Ny forskningsartikkel om vold og traumatisk stress er publisert. Tilbud der du bor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod10112021.mp3 — MP3-lydfil, 28.71 MB
00:41 Ny forskningsartikkel om vold og traumatisk stress er publisert 17:07 Tilbud der du bor 17:58 Dagens aviser