Radio Z Podkast 11. ooktober 2021

Blindeforbundets leder Terje Andre Olsen skal snakke om de planene og uttalelsene landsmøte står bak, og hvordan de skal jobbes videre med. Tilbud der du bor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod11102021.mp3 — MP3-lydfil, 23.44 MB
01:36 Blindeforbundets leder Terje Andre Olsen skal snakke om de planene og uttalelsene landsmøte står bak, og hvordan de skal jobbes videre med 13:15 Tilbud der du bor 14:09 Dagens aviser