Radio Z Podkast 15. november 2021

på 60-tallet fikk Irene Bøen sin første båndopptaker. I dag bruker hun både iPhone og Zoom. Tilbud der du bor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod15112021.mp3 — MP3-lydfil, 22.52 MB
01:08 på 60-tallet fikk Irene Bøen sin første båndopptaker. I dag bruker hun både iPhone og Zoom. 12:19 Tilbud der du bor 13:22 Dagens aviser