Radio Z Podkast 16. november 2021

Syn hele livet er Aust-Agder fylkeslags budskap. Nå setter de fokus på kommunenes oppfølging av eldre med briller og dårlig syn. Tilbud der du bor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod16112021.mp3 — MP3-lydfil, 16.79 MB
00:46 Syn hele livet er Aust-Agder fylkeslags budskap. Nå setter de fokus på kommunenes oppfølging av eldre med briller og dårlig syn. 08:25 Tilbud der du bor 09:17 Dagens aviser