Radio Z Podkast 17. august 2020

70 prosent av de som får slag, får utfordringer med synet. Dagens aviser.