Radio Z Podkast 17. februar 2022. Synssimulator, sentralstyre, dagens aviser

Blindeforbundet lanserer ny versjon av synssimulatoren. Det har vært møte i Blindeforbundets sentralstyre. Vi får en rapport derfra. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod17022022.mp3 — MP3-lydfil, 20.31 MB
00:41 Blindeforbundet lanserer ny versjon av synssimulatoren 05:22 Det har vært møte i Blindeforbundets sentralstyre. Vi får en rapport derfra 11:45 Dagens aviser