Radio Z Podkast 21. februar 2022. Menyer i punktskrift, dagens aviser

Norges Blindeforbunds Ungdom lager film om hvor viktig det er med menyer i punktskrift på restauranter. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod21022022.mp3 — MP3-lydfil, 14.60 MB
01:02 Norges Blindeforbunds Ungdom lager film om hvor viktig det er med menyer i punktskrift på restauranter 07:42 Dagens aviser