Radio Z Podkast 21. januar 2022. Sentralstyre, boktips, hjemmekontor, dagens aviser

Det har vært møte i Blindeforbundets sentralstyre, vi får en rapport derfra. Boktips fra NLB. Hjemmekontor med May Nina og Aage. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod21012022.mp3 — MP3-lydfil, 39.80 MB
00:41 Det har vært møte i Blindeforbundets sentralstyre, vi får en rapport derfra. 07:29 Boktips fra NLB 11:36 Hjemmekontor med May Nina og Aage 26:08 Dagens aviser