Radio Z Podkast 24. februar 2022. Annonsering av holdeplasser, nytt førerhundutvalg, dagens aviser

Innvendig Annonsering av holdeplasser i kollektivtransporten, mangler ofte i Osloområdet. Blindeforbundets nye førerhundutvalg er i gang. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod24022022.mp3 — MP3-lydfil, 20.13 MB
01:22 Innvendig Annonsering av holdeplasser i kollektivtransporten, mangler ofte i Osloområdet 08:04 Blindeforbundets nye førerhundutvalg er i gang 11:45 Dagens aviser