Radio Z Podkast 26. januar 2022. Interessepolitisk verksted, dagens aviser

21. til 23. januar var det interessepolitisk verksted, blant annet om TT og arbeidsliv. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod26012022.mp3 — MP3-lydfil, 45.91 MB
00:38 21. til 23. januar var det interessepolitisk verksted, blant annet om TT og arbeidsliv 04:57 Tema TT 13:05 Tema arbeidsliv 22:45 Oppsummering så langt 25:13 Gruppearbeid 30:35 Dagens aviser