Radio Z Podkast 7. januar 2021

Valglovutvalget har kommet med innstilling til ny valglov. Blindeforbundet har svart på høring. Hjemmekontoret. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod07012021.mp3 — MP3-lydfil, 35.52 MB
00:40 Valglovutvalget har kommet med innstilling til ny valglov. Blindeforbundet har svart på høring 07:59 Hjemmekontoret 23:01 Dagens aviser