Radio Z Podkast 8. november 2021

Det skal handle om Funksjonshemmedes rettigheter. Et nytt prosjekt skal styrke bevisstheten om at det kan klages om du opplever diskriminering. Tilbud der du bor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod08112021.mp3 — MP3-lydfil, 22.04 MB
01:02 Det skal handle om Funksjonshemmedes rettigheter. Et nytt prosjekt skal styrke bevisstheten om at det kan klages om du opplever diskriminering 12:11 Tilbud der du bor 13:07 Dagens aviser