Radio Z Podkast 9 mars 2022. Aktivitetshjelpemidler, tilbud der du bor, dagens aviser

Pengene til aktivitetshjelpemidler for deg som er over 26 år er brukt opp, Hva nå? spør vi. Tilbud der du bor. Dagens aviser.

MP3 audio rzpod09032022.mp3 — MP3-lydfil, 15.39 MB
01:39 Pengene til aktivitetshjelpemidler for deg som er over 26 år er brukt opp. Hva nå spør vi. 06:17 Tilbud der du bor 07:10 Dagens aviser