Syn- og mestringssentrene

Norges Blindeforbund driver tre syn- og mestringssentre. Her får du møte andre synshemmede i trygge omgivelser, samt omsorgsfulle medarbeidere med bred faglig kompetanse.

Alle våre tre syn- og mestringssentre har en fantastisk beliggenhet med gode muligheter til turer og friluftsliv. Både i uteområdene og inne på sentrene er det godt tilrettelagt for synshemmede. Her er fokus på tilgjengelighet og universell utforming. Fysisk aktivitet og gode mestringsopplevelser vektlegges.