Hønen gård bo- og mestringssenter

Hønen gård bo- og mestringssenter ligger i utkanten av Hønefoss sentrum og er et moderne døgnbemannet botilbud for deg som av ulike årsaker har behov for tilrettelagte tjenester.

Bilde fra utemiljø med snø - Hønen gård bo- og mestringssenter

Senteret har god erfaring med synshemmede og bred faglig kompetanse for å hjelpe den enkelte til en selvstendig og meningsfylt hverdag.

Alle som bor på Hønen gård betaler husleie og andre utgifter til livsopphold selv. I den forbindelse har du mulighet til å søke om bostøtte gjennom Husbanken. Det er også avgjørende å få en garanti fra din kommune om kjøp av tjenester fra Norges Blindeforbund.

Det er et nært samarbeid med Adaptor A/S hvor det er tilbud om tilrettelagte og varierte arbeidsoppgaver.

Hønen gård består av to hus med til sammen 26 leiligheter. Størrelsen på leilighetene er fra 40 til 60 m2. Alle leilighetene har stue med kjøkkenkrok, soverom og bad. Hønen gård er universelt utformet, og har store fellesarealer som benyttes til kurs og sosialt samvær.

Hønen gård har som mål å tilby en aktiv fritid i samarbeid med din kommune, blant annet ADL-opplæring (aktiviteter i dagliglivet) og fysisk aktivitet ute eller inne. I tillegg arrangeres det kurs. Kursene settes opp på bakgrunn av ønsker fra beboerne på Hønen og er spesielt rettet mot synshemmede. Kursene er også åpne for andre i samme situasjon, og avholdes på Hønen gård, med innleide lærerkrefter.

Hvordan søke

Det er hjemkommunen, som på vegne av bruker, kan søke om tjenester i leiligheten. Den enkelte kan også søke selv, men må sørge for garanti om dekning av nødvendige tjenester i leiligheten fra sin hjemkommune.

Vi har ikke egne søknadsskjemaer. Søknadene behandles fortløpende av Hønen gård i samsvar med Norges Blindeforbund. Dersom du ønsker å søke eller har spørsmål vedrørende botilbud eller tjenestetilbud kan du ta kontakt direkte med Hønen gård bo- og mestringssenter.

Kontaktinfo

Hønen gård bo- og mestringssenter
Tlf: +47 32181370
Adresse: Hønen Terasse 10, 3515 Hønefoss

Du finner oss på kartet her.