Episode 10 - Selvbilde

Alle har et selvbilde. Hvordan er ditt selvbilde? Selvbilder preger oss mer enn vi tror. Selvbilde kan være årsak til uhelse, eller en kilde til økt livskvalitet. Hvordan kan vi styrke vårt eget selvbilde?

MP3 audio episode_10.mp3 — MP3-lydfil, 72.01 MB