Uleselig

I årets Synshemmedes aksjonsuke 14. til 20. juni skal vi snakke om uleselig tekst.


Dame i matbutikk holder et beger med strake armer.

Årets tema er uleselig tekst

Hele 70 prosent av befolkningen kaster mat fordi holdbarhetsdatoen eller annen viktig informasjon om produktet er uleselig. Må det være sånn?

Vi lever i et samfunn som krever at vi skal kunne lese og tilegne oss viktig informasjon. Det gjelder alt fra holdbarhetsdatoer og informasjonsskilt, til innhold i matvarer, medisiner og viktige bruksanvisninger.

Det er i mange tilfeller helt nødvendig, og for noen livsnødvendig, å få med seg hva maten vi spiser inneholder. Hvis matprodukter inneholder noe du er allergisk mot, må det gå tydelig fram av informasjonen på pakken. Likevel møter vi på uleselig skrift overalt.

Er det ikke lesbart, er det ikke holdbart

Vi forbrukere kaster i Norge gjennomsnittlig 42,6 kg spiselig mat hvert år og bidrar til store klimagassutslipp, ifølge Matvett. I en nylig undersøkelse utført av Opinion på vegne av Blindeforbundet kommer det fram at mer enn 3,7 millioner nordmenn kaster mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon.
Dette gjelder altså matvarer som kunne blitt brukt. Hvorfor må det være sånn?

Tegnet mannsfigur med sur munn, holder en plakat med tekst: Uleselig

Uleselig skrift = dårlig butikk

Nærmere 2 av 5 nordmenn synes nemlig det er vanskelig eller umulig å lese produktinformasjon på mat og drikke og datostempling. Vi vet nå at 1,9 millioner nordmenn (88%) har unnlatt å kjøpe varen på grunn av dette.

Det er med andre ord ikke bare kloden som hadde fått det bedre om skriften på matvarene våre var enklere å lese. Produsentene som lager matproduktene og butikkene som selger varene ville også vunnet på dette.

Opp med skrifta

Det finnes lovkrav for hvilken informasjon som må være på produkter. For at flest mulig skal kunne lese denne informasjonen, er det blant annet viktig at:

  • Skrifta er stor nok.
  • Det er gode nok kontraster mellom skrift og bakgrunn.
  • Det er et enkelt språk.
  • Du kan komme helt inntil det som skal leses.
  • Det er gode nok lysforhold.

Blindeforbundet oppfordrer virksomheter å sikre at informasjonen de gir, er utformet slik at alle kan få den med seg.

Avis med uklar tekst

Bli lesbar

Vi har samlet sammen noen tips og råd som kan hjelpe deg å mer bli lesbar. Vårt mål er at all tekst skal være lesbar for alle! 

Facebook logo, blå sirkel med bokstaven f.

Følg oss på Facebook

Har du innspill, forslag til gode løsninger, bidrag eller bare lyst til å være med i et fellesskap? Da er du velkommen til å følge oss på Facebook!

Kaffekopp på bord sammen med en bunke aviser

Media:

Her deler vi medieopplsag om aksjonsuken etter hvert som de dukker opp. Mangler vi en sak, tips oss gjerne.