Årets tema er uleselig tekst

Hele 70 prosent av befolkningen kaster mat fordi holdbarhetsdatoen eller annen viktig informasjon om produktet er uleselig. Må det være sånn?

Vi lever i et samfunn som krever at vi skal kunne lese og tilegne oss viktig informasjon. Det gjelder alt fra holdbarhetsdatoer og informasjonsskilt, til innhold i matvarer, medisiner og viktige bruksanvisninger.

Det er i mange tilfeller helt nødvendig, og for noen livsnødvendig, å få med seg hva maten vi spiser inneholder. Hvis matprodukter inneholder noe du er allergisk mot, må det gå tydelig fram av informasjonen på pakken. Likevel møter vi på uleselig skrift overalt.

Er det ikke lesbart, er det ikke holdbart

Vi forbrukere kaster i Norge gjennomsnittlig 42,6 kg spiselig mat hvert år og bidrar til store klimagassutslipp, ifølge Matvett. I en nylig undersøkelse utført av Opinion på vegne av Blindeforbundet kommer det fram at mer enn 3,7 millioner nordmenn kaster mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon.
Dette gjelder altså matvarer som kunne blitt brukt. Hvorfor må det være sånn?

nei
Dame i matbutikk holder et beger med strake armer.
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja