Bli lesbar

Vi har samlet sammen noen tips og råd som kan hjelpe deg å mer bli lesbar. Vårt mål er at all tekst skal være lesbar for alle! 

nei
Avis med uklar tekst
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja