Uleselig skrift = dårlig butikk

Nærmere 2 av 5 nordmenn synes nemlig det er vanskelig eller umulig å lese produktinformasjon på mat og drikke og datostempling. Vi vet nå at 1,9 millioner nordmenn (88%) har unnlatt å kjøpe varen på grunn av dette.

Det er med andre ord ikke bare kloden som hadde fått det bedre om skriften på matvarene våre var enklere å lese. Produsentene som lager matproduktene og butikkene som selger varene ville også vunnet på dette.

Opp med skrifta

Det finnes lovkrav for hvilken informasjon som må være på produkter. For at flest mulig skal kunne lese denne informasjonen, er det blant annet viktig at:

  • Skrifta er stor nok.
  • Det er gode nok kontraster mellom skrift og bakgrunn.
  • Det er et enkelt språk.
  • Du kan komme helt inntil det som skal leses.
  • Det er gode nok lysforhold.

Blindeforbundet oppfordrer virksomheter å sikre at informasjonen de gir, er utformet slik at alle kan få den med seg.

nei
Tegnet mannsfigur med sur munn, holder en plakat med tekst: Uleselig
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja