Trykksaker er mest lesbare i sort og hvitt. Hvis du bruker farget tekst, begrens det til titler, overskrifter eller uthevet materiale.

I en notatbok står det tydelig at trykksaker er mest lestbare i sort og hvitt.

Fargeblindhet - fargesvakhet

Cirka 8 prosent av norske menn og 1 prosent av norske kvinner er fargeblinde. De fleste har problemer med å skille mellom rødt og grønt, noen få har problemer med gult og blått, mens de færreste er fullstendig fargeblinde.

Ved valg av tekstfarger, og særlig i tilfeller der bakgrunnen også er fargelagt, kan det være klokt å unngå farger som fargesvake sliter med å skille fra hverandre.

Flere tips