God avstand gjør det lettere å lese

Avstand mellom bokstaver og linjer er viktig for lesbarheten.

Ikke knip teksten din: hold god avstand mellom bokstaver, står det på et ark.

Bokstaver

  • Ikke knip teksten, hold god avstand mellom bokstavene.
  • Ikke spre teksten på linjen slik at bokstavene står for langt fra hverandre.
  • Velg en font med fast tegnavstand.

I en side i en ordbok står det skrevet at linjeavstand er avstanden mellom linjene i teksten og at den børvære minst 25-30 prosent av punktstørrelsen.

Linjer

  • Linjeavstand er avstanden mellom linjer med tekst og bør være minst 25 til 30 prosent av punktstørrelsen. Dette fører til at leserne beveger seg lettere til neste tekstlinje.
  • En god linjeavstand i Word vil være 1,15 til 1,3.
  • Fetere skrifttyper krever større linjeavstand.

En bokside viser at det er vanskeligere å lese hvis det er mye tett tekst, enn hvis det er gode marger og teksten lagt i kolonner.

Marger og kolonner

  • Skill gjerne teksten i kolonner for bedre lesbarhet.
  • Bruk helst rett venstremarg.

Flere tips