Vi har flere typer kontraster, for eksempel fargekontraster og kontraster som oppstår mellom flater med ulik grad av lyshet. God kontrast er viktig for lesbarhet.

En oppslått bok viser teksten: bruk farger med høy kontrast på tekst og bakgrunn.

Høy kontrast gir bedre lesbarhet

Kontraster hjelper oss med å fokusere, skille objekter fra hverandre og oppfatte dybdeavstand, en avgjørende faktor for at vi skal kunne lese. Lesehastighet og mulighet til avstandslesning har sterk sammenheng med fargekontraster.

  • Bruk høy kontrast mellom tekst og bakgrunn.
  • Gode eksempler er sort eller mørk blå tekst på hvit eller gul bakgrunn, eller hvit/gul tekst på sort eller mørk blå bakgrunn.
  • Eksempelvis kan sort tekst på rød eller andre mørke bunnfarger være vanskelig å lese, og anbefales ikke.

Tips

Er du usikker på om kontrasten på bildet/dokumentet ditt er tilstrekkelig stor? Test det ved å printe eller kopiere det du har laget i sort/hvitt. Er det vanskelig å lese, er kontrasten for liten!

En illustrasjon av en figur som viser et skilt der det står "tips".

Flere tips