Materialvalg påvirker lesbarhet

Papirkvaliteten er avgjørende for lesbarheten. Det samme gjelder type emballasje. Bruk en matt eller ikke-glanset overflate for å redusere gjenskinn, slik at det blir lettere å lese.

Ulikt farget matt papir er stiftet sammen med en binders. En post-it lapp er påklistret med teksten: bruk matt eller uglanset papir.

Papirkvaliteten er avgjørende for lesbarheten.

  • Er papiret veldig tynt, vil trykksverten fra baksiden skinne igjennom og redusere lesbarheten.
  • Begrens bruk av vannmerker eller komplisert bakgrunnsdesign.

Tips

Blanke overflater velges ofte for å gi et eksklusivt preg, men kan gjøre tekst vanskelig å lese.

En illustrasjon av en figur som viser et skilt der det står "tips".

Flere tips