Bygg og uteområder

Vi skal bygge og utvikle et samfunn for alle.

Dette idealet må få konsekvenser for utformingen og kvaliteten på bygningene og uteområdene vi skal ferdes i. Funksjonshemmedes utfoldelsesmuligheter, livskvalitet og deltakelse i samfunnet skal ikke begrenses av fysiske hindringer. Skal vi lykkes med å bygge et samfunn for alle må omgivelsene være universelt utformet.

Universell utforming må inn i planleggingen av bygg og utearealer fra første stund. Funksjonshemmedes kompetanse må trekkes med fra starten av og følge prosjektet hele veien frem til bygget eller uteområdet står ferdig. Planlegging og brukermedvirkning etter en slik modell gir bygninger og utearealer god kvalitet, samt effektiv kostnadskontroll. Prosjekter som synder mot prinsippet om universell utforming må erfaringsmessig utbedres og endres i ettertid. Slik ender man opp med løsninger som koster mer og fungerer dårligere.

Vi anbefaler på det sterkeste at planleggere og utbyggere kjøper noen arbeidstimer av fageksperter på universell utforming, for å sikre en god løsning til riktig pris. Universell Utforming AS er et eksempel på mulig samarbeidspartner.

Publikasjoner