Digital informasjon

Slik sørger du for at digital informasjon også er tilgjengelig for blinde og svaksynte.

Hvordan får synshemmede lest digital informasjon?

Mange synshemmede benytter en skjermleser og får innholdet presentert som punktskrift på en leselist, lest opp med en syntetisk tale eller en kombinasjon av begge.

Mange som ser litt dårlig klarer seg ofte med å justere opp fontstørrelsen og eventuelt endre på fargene (bakgrunn og forgrunn) slik at kontrasten blir optimal.

Noen enkle råd

  • Sørg for at tekst ikke er lagret som bilde av tekst. Dette er ofte et problem med dokumenter som er scannet
  • Alle bilder skal ha en forklarende tekst. Dette gjelder også infografikk og grafer
  • Pass på at du bruker overskrifter og ikke bare markerer teksten visuelt med bold eller lignende
  • Unngå bruk av tabeller for visuell layout
  • Sørg for at farge ikke er den eneste måten å formidle informasjon på. For eksempel vil bruk av fargekoder i tabeller være problematisk både for folk som ikke kan se i det hele tatt og for fargeblinde
  • Lenker bør ha en forklarende tekst

Dette gjelder for alle typer dokumenter og nettsider

Adobe PDF (Portable Document Format)

Adobe har en guide til hvordan du kan lage tilgjengelige PDF-dokumenter, dersom denne følges vil dokumentet være tilgjengelig for synshemmede.

Mange opplever PDF som lite tilgjengelig, det skyldes at veldig mange PDF-dokumenter er scannet og ikke OCR-lest (det vil si at teksten er lagret som et bilde av tekst) eller at dokumentet er satt sammen på feil/en dårlig måte.

Word-dokumenter (doc og docx)

Dersom dokumentet er riktig strukturert (med overskriftsnivåer, avsnitt osv) er Word-dokumenter å foretrekke for mange synshemmede, spesielt for lengre dokumenter.

Bilder og grafikk i dokumenter

Pass på at grafikk og bilder som er relevant for innholdet har alternativ tekst, som beskriver innholdet/funksjonen til bildet. Er bildet kun ment som visuell pynt, bør det markeres som "presentational" eller sett en blank alternativ tekst.

Når alternativ tekst mangler, er det mange skjermlesere som leser opp filnavn el. Dette oppleves som støy.