Informasjonsmonitorer

Digital kommunikasjon er en effektiv måte å nå publikum på, men det forutsetter at det tas hensyn til synshemmede. informasjonen må derfor presenteres som lyd, og ha mulighet for forstørring.

Bildet viser en person som ser på en digital informasjonstavle som er plassert i øyehøyde

Her vil vi redegjøre for de viktigste tingene man må huske på i forhold til utforming av informasjonstavler.

  • Informasjonsmonitorer skal plasseres i øyehøyde, det vil si en senterhøyde på 150 cm.
  • Det skal være mulig å komme helt inntil skjermen. Det må derfor ikke plasseres gjenstander foran monitoren med fare for sammenstøt.
  • Informasjonsmonitorer må ikke plasseres mot vindusvegg, slik at det er fare for blending.
  • informasjonen som gis via informasjonsmonitorer skal presenteres som lyd og ha mulighet for forstørring.
  • Teksten skal ha en versalhøyde på min 15 millimeter.
  • For skjerm skal det brukes lys tekst på mørk bakgrunn.
  • Husk at skjermen er en lyskilde, En lys skjerm vil derfor blende.