Hverdagsteknologi

Det finnes også annen type hverdagsteknologi enn nettsider og automater som skal kunne brukes av alle.

Med hverdagsteknologi menes all teknologi vi møter i hverdagen, fra mikrobølgeovn til mobiltelefoner, heis, publikumsterminaler, digitale informasjonstavler med mer. Mange av de samme kravene som gjelder for nettsider og automater gjelder også for annen type hverdagsteknologi. Eksempler på dette er:

  • God kontrast mellom skrift og bakgrunn (nivå AAA fra WCAG 2.0).
  • Stor nok skrift. Er leseavstand 50 cm skal skriften være minimum 6 millimeter. Dette tilsvarer Arial punkt 24 på trykt papir. Er avstanden 40 cm skal skriften være minimum 5 millimeter. Hvor stor skriften skal være er altså avhengig av leseavstand. Dette kan regnes ut i en formel fra EN 301 549.
  • God nok skrift. Med dette menes at skriften må være ren uten seriffer (føtter) for å gjøre teksten mest mulig lesbar. Eksempler på dette er Arial som ofte brukes på trykt papir og Verdana som ofte brukes på skjerm. Det finnes mange andre skrifttyper som også kan brukes.
  • IKT må ha tale. For synshemmede er det viktig at hverdagsteknologien kan kommunisere med tale. Talen geleider deg gjennom prosessen og forteller deg hva du skal gjøre og hvordan.
  • Opphøyd taktil (følbar) informasjon på faste knapper og ved faste valg, som heis, kølappautomat og tastatur på minibanker og betalingsterminaler. Dette kan være punktskrift (Braille) og/eller taktile bokstaver og tall.

 I tillegg til tekniske krav til nettsider og automater krever Norges Blindeforbund at alle IKT – løsninger må gjennomgå en eller flere brukertester.  Blindeforbundet kan stille med svaksynte og blinde test personer.