Informasjon på lyd

Informasjon i form av lyd er noe som benyttes av veldig mange svaksynte og blinde.

Dette er et nødvendig alternativ for synshemmede og andre med lesevansker.

Daisy er et format for styring av lyd, slik som lydbøker og lydaviser. Daisy finnes også som et dokumentformat (DAISY XML). På denne måten kan en produsere komplett multimedia materiell.

Skolebøker i grunnskolen produseres av Statped. Studielitteratur produseres av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Dette er et statelig bibliotek som produserer skjønnlitterære bøker og studielitteratur for synshemmede studenter på høyskole og universitet.