Kollektivtransport

Med et universelt utformet kollektivsystem vil personer med nedsatt funksjonsevne også kunne benytte seg av det på lik linje som alle andre.

For blinde og svaksynte er det en stor utfordring å skulle reise på egenhånd, finne veien til bussholdeplassen, stoppe riktig buss, finne et ledig sete, gi stoppsignal for ønsket stoppested og komme seg fra holdeplass til bestemmelsessted. Det er derfor viktig med sanntids informasjon, som både er visuell og auditiv. Det vil si at informasjonen både gis skriftlig og synlig, og via lyd, slik at personer med nedsatt syn også kan få med seg informasjonen. 

Norges Blindeforbunds krav til utforming av transportmidler kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Annonserte holdeplasser. Opprop av holdeplasser gjør reisen enklere for den reisende, og er nødvendig for at synshemmede skal komme på og av på riktig holdeplass.
  • Gjennomført bruk av farger og kontraster på transportmidler. Gode kontraster letter orienteringen.
  • Skilting med stor og tydelig tekst. Tilgang til informasjon er avgjørende når du skal reise.
  • Talende ruteopplysning ved terminaler og knutepunkt.
  • Sikkerhets brosjyre  i tog, fly og ferge i braille (punktskrift) og storskrift.
  • Mulighet til å bestille reiseassistanse. For mange er assistanse eneste alternativ for å kunne reise trygt. Her kan du lese mer om reiseassistanse.
  • Bedre tilgjengelighet ved billettkjøp.
  • Tilrettelagte billettautomater. Billettautomatene er fortsatt utilgjengelige for synshemmede.
  • Universell utforming av holdeplasser, tog stasjoner, bussterminaler, flyplasser og fergeleie.
  • Førerhund om bord på tog, buss, bane, fly og drosje. Som synshemmet kan du ha med førerhund på offentlig transportmidler.

Se også Norges Blindeforbunds brosjyre Estetisk, trygt og tilgjengelig, - en veielder for riktig utforming av bygg.