Lydteksting

Lydteksting vil si at tekstingen av TV programmer eller filmer leses opp ved hjelp av kunstig / syntetisk tale.

Personer med nedsatt syn og andre som har problemer med å lese, kan dermed få tilgang til tekstingen ved å motta den auditivt. Lydteksting er nyttig når man vil se på utenlandske programmer, fordi man får tilgang til tekstingen av programmet auditivt, hvis man ikke kan lese den.

Når det gjelder lydteksting er det mest vanlig at opplesingen skjer ved hjelp av syntetisk tale, men en person kan også lese opp tekstremsen. Hvis TV-kanalen har et tilbud om lydteksting vil tekstremsen vanligvis leses opp automatisk. Norges Blindeforbund har i samarbeid med Media LT samarbeidet og arbeidet aktivt siden 2006 for å få TV selskapene til å etablere lydteksting som en tjeneste.

  • På kino og teater kan du få lydteksting via en app (applikasjon) på smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Appen på kino brukt i Norge heter Parlamo. Appen på teater heter MovieTalk. Merk at dette kan forandre seg. Sjekk også om appene er tilgjengelige for din telefon
  • På TV finnes det ulike løsninger. Lydtekstingen kan sendes på eget lydspor. Dette lydsporet får du tak i via egne høretelefoner som plugges inn i en mottakerboks. Lydtekstingen kan også avspilles på egne parallelle TV-kanaler slik NRK vil gjøre. Kanalene og mer informasjon, finner du på NRKs sider for tilgjengelighet. 
  • De synstolkede programmene og filmene vil også bli lagt på internett på NRKs programspiller under kategorien "Synstolking". Det finnes mer informasjon på NRKs sider for tilgjengelighet.