Nettsider

Når man skal lage tilgjengelige nettsider må man følge bestemmelsene i lovverket og de retningslinjene som er gitt.

Når man skal lage tilgjengelige nettsider må man følge bestemmelsene i lovverket og de retningslinjene som er gitt. Retningslinjer for tilgjengelige nettsider er hjemlet i lovverket gjennom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) som er en lovpålagt og internasjonal standard (ISO/IEC 40500.2012) for tilgjengelig innhold på nett.

WCAG 2.0 er delt inn i tre ulike nivåer fra lavest til høyest fokus på tilgjengelighet. Dette er A, AA (dobbel A) og AAA (trippel A), hvor trippel A er høyeste og beste nivå.  Alle nettsider må følge nivå AA hos WCAG 2.0 sier loven, med unntak av synstolking. Selv om lovverket har lagt seg på det mellomste nivået, har Norges Blindeforbund AAA som målsetting.  Et eksempel på hvor nivå AAA er enkelt å oppnå er kontrast mellom tekst og bakgrunn. Krav til universell utforming av nettsider gjelder ikke bare på nettsider tilpasset PC eller datamaskin. Nettsidene må også være tilpasset nettbrett, mobiltelefon og annet.

Les mer om krav til nettløsninger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Noen enkle råd for utforming av nettsider

  • Bruk standard teknologi og WAI - retningslinjene inkludert WCAG 2.0.
  • Bruk riktig og gyldig HTML og CSS.
  • Skill mellom innhold og struktur,
  • Sidene skal være ryddige og oversiktlige.
  • Ikke lagre tekstbilder som bilder.
  • Bilder skal ha bildebeskrivelser.
  • Bruk tekst som alternativ til bilder, video, tale.