Punktskrift

Punktskrift har eksistert i over 200 år, og er fortsatt like aktuell for blinde og sterkt svaksynte den dag i dag.

Punktskrift kalles også Braille, etter Louise Braille som oppfant alfabetet.  Louis Braille fant ut at den ideelle bokstavstørrelsen er på seks opphøyde punkter, Av de seks punktene dannes ulike kombinasjoner som til sammen gir 63 tegn, bokstaver, skilletegn og tall. En bokstav skal lett kunne leses med en finger. Punktskrift kan fremstilles på papir, plast, metallskilt og elektronisk på leselist ved bruk av datamaskin. Punktlesere foretrekker papir for lesing av store tekstmengder   Standard ved fremstilling av punktskrift.

Høyden på hvert punkt er ikke standardisert, men den skal være godt følbar, ikke skarp, og avrundet i utførelsen.

  • Hvert punkt skal ha en diameter på 1,5 millimeter (+/- 0,1 millimeter ).
  • Vertikal punkt-til-punkt avstand 2,5 millimeter.
  • Horisontal punkt-til-punkt avstand 2,5 millimeter.  
  • Horisontal figur-til-figur avstand (punkt 1 til punkt 1) 6,1 millimeter.  
  • Vertikal linje-til-linje avstand (punkt 1 til punkt 1) 10 millimeter (+/- 0,1 millimeter).