Skrift på papir

Skriftstørrelse og utforming er vesentlige faktorer for at personer med nedsatt syn også skal kunne lese tekst.

Her på nettstedet "bli lesbar" kan du finne viktige huskeregler som kan øke lesbarhet for svaksynte og mennesker med lesevansker. Her er de viktigste tingene du må huske på i forhold til skriftlig informasjon på papirformat:

  • Velg skrifttyper uten seriffer, og hvor hvert tegn er sammensatt med lik tykkelse (vekt) i streken. Eksempler på slike skrifttyper er Arial, Verdana og Tiresias.
  • Velg skrifttype som har tydelige tall. Det kan være vanskelig å skjelne mellom for eksempel 8, 0 og 6, 5 og 0, 6, 8 og 9 i enkelte skrifttyper.
  • Skriftstørrelsen må være på 11 punkt i Verdana og 12 punkt i Arial. For materiell beregnet spesielt for svaksynte bør skriftstørrelsen være 13 punkt Verdana og 14 punkt Arial.
  • Velg skrifttyper som har en ensartet strek. I disse tilfellene vil normal eller middels fet skrift være best.
  • Avstanden mellom linjene vil være med på å bestemme lesbarheten.
  • Selv om store bokstaver er lettere å se, blir lesbarheten nedsatt hvis dette brukes i større tekstmengder.
  • Velg farger og kontraster som gjør at vi skal kunne lese eller ha glede av visuell kunst. Lesehastighet og mulighet til avstandslesing har sterk sammenheng med fargekontraster.
  • Velg papirkvalitet som øker lesbarheten, glanset papir vil speile lyset og redusere lesbarheten. Er papiret for tynt vil trykksverten fra baksiden skinne igjennom og redusere lesbarheten.
  • Unngå å legge tekst direkte på bilder.

 

Skrifttyper

Eksempel på fonter. Verdana øverst og Times New Roman nederst

I dette eksempelet ser du fontene Verdana og Times New Roman. Verdana tilhører gruppen fonter som kalles "grotesk" og vil av mange svaksynte oppleves som ren og uten forstyrrende detaljer. Nederst er fonten Times New roman, en av flere fonter med seriffer, detaljer som også kalles "føtter".