Synstolking

Synstolking er bildebeskrivelser av det som skjer på en scene, et lerret eller TV.

Beskrivelsene skal være nøytrale og tilpasset slik at stemmen ikke kommer over dialogen i stykket eller filmen. Synstolken skal tolke den visuelle informasjonen som vi får gjennom synssansen, noe som er viktig i forhold til forståelsen av situasjonen. Synstolkingen skal beskrive og informere om hvem som er til stede, hva som skjer, kroppsspråk, nonverbal kommunikasjon og hvordan ting ser ut og er plassert i forhold til hverandre. En synstolket film betyr derfor at man i tillegg til filmen får beskrevet muntlig hva som skjer av en synstolk. Dette gjør det lettere for synshemmede å følge med på handlingen.

Det er ikke kun filmer, videoer og TV-programmer som synstolkes, men også teaterforestillinger, dans, sport, utstillinger på museer og annet. Dette skjer vanligvis live, det vil si at synstolker er tilstede og synstolker direkte for deg eller en gruppe. Men når det gjelder synstolking på film, video og TV er dette som regel gjort i forkant. Den ferdige synstolkingen avspilles samtidig med filmen, videoen eller TV-programmet..

  • På kino og teater kan du få synstolking via en app (applikasjon) på smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Appen på kino brukt i Norge heter Parlamo. Appen på teater heter MovieTalk. Merk at dette kan forandre seg. Sjekk også om appene er tilgjengelige for din telefon. Selv om synstolkeren er til stede i en teatersal og synstolker direkte, vil du i Norge allikevel kunne få synstolkingen via en app. Det har å gjøre med hvordan man velger å sende synstolkingen til deg på. Man kan også bruke et headset som synstolkingen sendes til, uavhengig om synstolkingen er live eller ferdiginnspilt.
  • Utenlandske filmer vist på norske kinoer kan også være synstolket på filmens eget språk. For eksempel kan en svensk film være synstolket på svensk. Hvis den er tilgjengelig på en app kan du laste ned synstolkingen på din egen mobil eller nettbrett. Deretter starter du den når du skal se filmen på kino. Ofte brukes det andre apper i utlandet enn i Norge, som MovieReading.
  • På museer vil synstolken og omviseren stort sett være den samme og man trenger derfor ikke ekstra utstyr. Ønsker man å gå på egenhånd i en utstilling finnes det museer som har synstolking tilgjengelig på sine audioguider. Dessverre har ikke dette kommet til Norge ennå, men et godt eksempel er Imperial War Museum i London. Museets Lord Ashcroft Galleries har synstolket utstillingen Extraordinary Heroes.
  • NRK har et stadig økende tilbud av synstolkede TV- sendinger. De har også samarbeid med Sverige og Danmark og har utveksling av synstolkede programmer med dem. NRKs synstolkede programmer finnes her.  
  • På internett  avspilles synstolkingen samtidig med at videoen avspilles. Dette skjer automatisk. Er du interessert i å vite hvordan dette gjøres teknisk kan du kikke på noen retningslinjer for tilgjengelig innhold på internett. Disse heter WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). For synstolking av video kan du kikke på retningslinje 2.1 som handler om tidsbaserte medier