Hundeskolen - del 3 - Kom fot

Hvordan får du hunden til å stå og gå rolig inntil deg når du ute på tur.
Hvordan får du hunden til å stå og gå rolig inntil deg når du ute på tur.