Oslo kommune: Helse- og sosialutvalgets møte med organisasjoner 04.11.2020