Webinar 2021: Hvordan styrke den digitale kompetansen blant synshemmede?